Sunākstes Baltā baznīca

Sunākstes Baltā baznīca

Sunākstes baznīca celta laikā no 1827. līdz 1829. gadam ampīra stilā, tai ir trīsstāvu tornis ar uzsvērtām dzegām. Baznīcas altāris veidots neogotikas stilā un izceļas ar gotisko elementu bagātību. Baznīcā ir Johana Leberehta Egnika altārglezna “Kristus debesbraukšana” (1844), kas 2004. gadā tā aizstāta ar fotokopiju. Apskatāmas piemiņas plāksnes Pirmajā pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās kritušajiem un uz Sibīriju izvestajiem.

Credits:

Viesturs Dille

5/5 - (1 vote)

Download 3D models

FileFile size
zip sunakstes-balta-baznica94 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published.